Project Grindwinnings Comité

Missie


De opdracht van het Projectgrindwinningscomité is:

  1. voorstellen formuleren voor maatschappelijke projecten van groot openbaar belang met projectgrindwinning als basis
  2. de voortgang bewaken van goedgekeurde grindprojecten
  3. toezicht houden op de afwerking en de uitrusting van projectgebieden tijdens en na de beëindiging van de grindwinning
  4. het sluiten van overeenkomsten met exploitant van vergunde projecten

Over PGC

Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan de realisatie gepaard gaat met grindwinning.

Het PGC formuleert de randvoorwaarden waaraan een project dient te voldoen om als maatschappelijk project van groot openbaar belang te worden erkend, het evalueert de door diverse initiatiefnemers ingediende projectvoorstellen en keurt deze al of niet goed.

Projectvoorstellen die goedgekeurd worden in het PGC, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering die projecten al dan niet groen licht kan geven.

 

Na goedkeuring door de Vlaamse regering bewaakt het PGC het verder proces: vanaf de projectgrindwinning tot de uiteindelijke herinrichting van het gebied.

In het PGC zitten twee vertegenwoordigers van de Limburgse deputatie, vertegenwoordigers van de grindsector, van landbouworganisaties, milieuverenigingen en de burgemeesters van de zes Limburgse grindgemeenten. Een ambtenaar van de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, woont de vergaderingen van het PGC bij als waarnemer.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove zit het comité voor.

Het Elerweerd-project is een project dat gerealiseerd zal worden op grondgebied van Dilsen-Stokkem en Maaseik. Initiatiefnemers zijn Steengoed Projecten cvba en Strategisch Project Maasvallei.

projectdetails »