Project Grindwinnings Comité

Wat


Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang die op zichzelf niet gericht zijn op het winnen van grind maar waarvan de realisatie wel gepaard gaat met grindwinning.

Het PGC formuleert de randvoorwaarden waaraan een project dient te voldoen om als maatschappelijk project van groot openbaar belang te worden erkend, het evalueert de door diverse initiatiefnemers ingediende projectvoorstellen en keurt deze al of niet goed.

Projectvoorstellen die goedgekeurd worden in het PGC, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering die projecten al dan niet groen licht kan geven.

Na goedkeuring door de Vlaamse regering bewaakt het PGC het verder proces van de totstandkoming van de nodige vergunningen en houdt zich tot slot ook bezig met de voortgangsbewaking van het project: vanaf de projectgrindwinning tot de uiteindelijke herinrichting van het gebied.

In het PGC zitten twee vertegenwoordigers van de Limburgse deputatie, vertegenwoordigers van de grindsector, van landbouworganisaties, milieuverenigingen en burgemeesters van de zes Limburgse grindgemeenten. Een ambtenaar van de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, woont de vergaderingen van het PGC bij als waarnemer.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove zit het comité voor.


Meer over onze werking (video)