Project Grindwinnings Comité

Samenstelling


Het projectgrindwinningscomité is als volgt samengesteld
  • 2 vertegenwoordigers van de Limburgse deputatie, waaronder de huidige comitévoorzitter Ludwig Vandenhove
  • de burgemeesters van de 6 Limburgse grindgemeenten
  • 2 leden van de beroepsfederatie voor de grindwinning, Belbag
  • 2 leden van de landbouworganisaties
  • 2 leden van de milieuverenigingen
  • een ambtenaar van de afdeling Natuurlijke Rijkdommen als waarnemer

Over PGC

Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan de realisatie gepaard gaat met grindwinning.

Het PGC formuleert de randvoorwaarden waaraan een project dient te voldoen om als maatschappelijk project van groot openbaar belang te worden erkend, het evalueert de door diverse initiatiefnemers ingediende projectvoorstellen en keurt deze al of niet goed.

Projectvoorstellen die goedgekeurd worden in het PGC, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering die projecten al dan niet groen licht kan geven.

 

Na goedkeuring door de Vlaamse regering bewaakt het PGC het verder proces: vanaf de projectgrindwinning tot de uiteindelijke herinrichting van het gebied.

In het PGC zitten twee vertegenwoordigers van de Limburgse deputatie, vertegenwoordigers van de grindsector, van landbouworganisaties, milieuverenigingen en de burgemeesters van de zes Limburgse grindgemeenten. Een ambtenaar van de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, woont de vergaderingen van het PGC bij als waarnemer.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove zit het comité voor.

Het Elerweerd-project is een project dat gerealiseerd zal worden op grondgebied van Dilsen-Stokkem en Maaseik. Initiatiefnemers zijn Steengoed Projecten cvba en Strategisch Project Maasvallei.

projectdetails »